Забравена парола Регистрация Бележник

Бритера ООД

Бритера ООД Информация

Бритера ООД е производител и доставчик на продукти предназначени за хранене на растенията и подобряване на почвеното плодородие с органичен произход. Дружеството е разработило два основни продукта в течния и твърда субстанция, който максимално гъвкаво да задоволяват нуждите на фермерите в техните земеделски практики. Предлаганите продукти не съдържат допълнителни химически обработки и са резултат на естествени биологични, физически и химически процеси на оборския тор. Техническата намеса при получаването на продуктите се изразява само в сепарирането на течната и твърдата фракция. В този процес са използвани хомогенизиращи и сепариращи системи и машини на фирмата BAUER- Австрия. Както твърдата, така и течната фракция преди предлагането им за продажба са престояли в специални хранилища с цел протичане на процесите на угниване. В резултат от тези процеси е получена хранителна субстанция която съдържа макро и микро елементи в състояния и форми годни за директна употреба за хранене на растенията и подобряване на почвата. В резултата на сепарацията от торовата маса са премахнати по механичен път семена и спори от плевелна растителност. Полево опити в продължение на 5 години са доказали безопасността на торовите продукти в насока естествено заплевелаване, което е характерно при употребата на несепариран оборски тор.
Населено място:град Русе
Адрес:ул. Борисова 8
Телефон:+359 887364253
Мобилен тел. :+359 887364253
Регистрация:21.02.2013 03:10:01
Уебсайт:

Всички обяви от Бритера ООД

Няма публикувани обяви от тази фирма.